fredag 5 februari 2016

The Danish Girl

Redan innan jag såg Tom Hoopers The Danish Girl var jag aningen kritisk till filmen. Valet att låta cis-mannen Eddie Redmayne spela Einar/Lili och även vetskapen om att hustrun Gerda (Alicia Vikander) gjorts om från frigjord eventuellt lesbian till lojal tvåsamhetsivrare/hustru gjorde att hela projektet kändes olustigt. För vad är poängen att berätta denna fantastiska berättelse om en ändå inte tänker berätta denna fantastiska berättelse?

En del av problemet är kanske att manuset har gått via David Ebershoffs roman med samma namn, en bok som alltså redan fiktionaliserat den verkliga berättelsen om Lili Elbe, officiellt den första människan att genomgå en könskorrigerande operation.

Ett annat problem är Tom Hooper. I Hoopers händer blir allt yta: de vackra kläderna, 20-talets Köpenhamn, målningarna, Lilis transformation. Vi kommer aldrig in i huvudet på karaktärerna, särskilt inte Lili. Filmen är så gott som berättad ur hustrun Gerdas perspektiv och det är också hennes motstridiga känslor vi blir mer bekanta med än Lilis. Frågan om vem som egentligen är filmens "Danish Girl" infinner sig och halvvägs får vi ett rätt tydligt svar, då orden faktiskt uttalas - för att benämna Gerda.

Slutresultatet är en högst konventionell film där allt som skaver mot normen tagits bort. För jo, jag hävdar faktiskt att filmen långt förvägrar Lili rätten till sin egen berättelse. Den gör henne passiv, den talar om henne istället för att låta henne tala, den ser på henne istället för att visa vad hon ser och den avsexualiserar henne. 

Kanske jag är orimligt hård nu, det är ju ändå frågan om en Hollywood-film, men det känns relevant att bli upprörd. Jag har i flera recensioner sett orden "inoffensive" och "tasteful" användas för att beskriva Hoopers film. De skvallrar om hur osynliggjorda transpersoner fortsättningsvis blir, även när deras berättelser till synes berättas.

Hooper gör i The Danish Girl exakt samma sak som filmens Gerda - använder Lili som modell, skapar en vacker tavla men ger oss aldrig tillgång till människan bakom porträttet.

--- Jag vill här kort nämna Hans Sundströms recension av filmen i Hufvudstadsbladet idag, som gjorde mig väldigt upprörd. Sundström väljer att jämföra The Danish Girl med bland annat Tootsie och Some Like it Hot - två komedier som handlar om män som identifierar sig som män som klär ut sig till kvinnor för att få jobb/gömma sig från gangsters. Vad detta har med Lili Elbe att göra har jag absolut ingen aning om och jag kan bara gissa mig till att det handlar om grav okunskap från Sundströms sida. Men varför har ingen noterat och korrigerat detta på vägen till tryck?!

2 kommentarer: